2016. április 20.

AKI - A vaj intervenciós készlete az Európai Unióban továbbra is üres, 2016. március

A nyerstej termelői ára az Egyesült Államokban 9, az Európai Unióban 10, Új-Zélandon 15 százalékkal csökkent 2016 januárjában az egy évvel korábbihoz képest. A világpiacon a sovány tejpor értékesítési ára (FOB Óceánia) 2016 11. hetében a 2015 43. hetihez viszonyítva 20 százalékkal, a Cheddar sajté a 2016 1. hetihez viszonyítva 20 százalékkal, az ömlesztett vajé 11 százalékkal csökkent, míg a teljes tejporé a 7. hetihez képest 5 százalékkal nőtt. Kína teljestejpor-importja 52 százalékkal, a sovány tejporé 43 százalékkal, a vajé és vajolajé 83 százalékkal nőtt 2016 januárjában az előző év azonos hónapjához viszonyítva.

Európai Unió

A nyerstej azonnali (spot) piaci ára Olaszországban a 2015. 42. hét és a 2016. 11. hét közötti időszakban 25 százalékkal, Hollandiában 2016 6. és 11. hete között 14 százalékkal csökkent. Hollandiában a nyerstej spot piaci ára áfa nélkül, szállítási költséggel 4,4 százalék zsírtartalomra vonatkozóan 19,25 euró/100 kilogramm volt március 16-án.

Az olaszországi Veronában a nyerstej spot piaci ára március 14-én áfa nélkül, szállítási költséggel 27 euró/100 kilogramm, a Németországból és Ausztriából származó 3,6 százalék zsírtartalmú nyerstejé 23,5 euró/100 kilogramm, a fölözötté 10,5 euró/100 kilogramm volt. Olaszországban, Lodi városában február 29-én a nyerstej spot piaci ára áfa nélkül, szállítási költséggel, 60 napos fizetési határidővel 27 euró/100 kilogramm, a 3,6 százalék zsírtartalmú, Franciaországból származó nyerstejé 22,25 euró/100 kilogramm, a Németországból származóé 23,5 euró/100 kilogramm, a fölözötté 11,5 euró/100 kilogramm volt.

A németországi Élelmiszer-gazdasági Kutató Központ (ife) havi rendszerességgel közzéteszi a nyerstej alapanyagértékét 4,0 százalék zsír- és 3,4 százalék fehérje-beltartalomra vonatkozóan. Az alapanyagérték tükrözi a nyerstej összetevőinek (zsír, fehérje) árát, amelyet a hannoveri és a kempteni árutőzsde vaj- és soványtejpor-jegyzései alapján határoznak meg. A zsírérték 3 százalékkal, a fehérjeérték 4 százalékkal csökkent, így az alapanyagérték 4 százalékkal volt alacsonyabb 2016 februárjában az előző havihoz képest.

Németországban az ömlesztett vaj értékesítési ára 2015. 45. és 2016. 11. hét között 20 százalékkal, a sovány tejporé 2015. 43. és 2016. 11. hét között 14 százalékkal csökkent. A kempteni árutőzsdén a 25 kilogrammos kiszerelésű ömlesztett vaj értékesítési ára 245 euró/100 kilogramm, a 25 kilogrammos kiszerelésű zsákos, élelmezési célú (intervenciós minőségű) sovány tejporé 160 euró/100 kilogramm volt. Az intervenciós árszintnél az ömlesztett vaj ára 10 százalékkal magasabb, míg a sovány tejporé 8 százalékkal alacsonyabb volt a vizsgált héten.

Az Európai Bizottság adatai szerint az Európai Unióban 2016. január 4-e és március 6-a között sovány tejporból 63 551 tonna került intervenciós felajánlásra, míg a vaj intervenciós készlete továbbra is üres maradt. A vaj magántárolási felajánlása ugyanekkor 35 902 tonna, a sovány tejporé 15 924 tonna volt. A sajt magántárolási támogatására 2016. február 15-e és március 6-a között 3 763 tonna kérelem érkezett. A vaj magántárolási készlete 2016. január végén 59 275 tonna, a sovány tejporé 33 984 tonna, a sajté 26 465 tonna, a sovány tejpor intervenciós készlete 48 804 tonna volt.

Magyarország

Magyarországon a nyerstej országos termelői átlagára 76,21 forint/kilogramm volt 2016 februárjában. A zsírtartalom 0,07 százalékpontos és a fehérjetartalom 0,06 százalékpontos romlása hozzájárult a nyerstej árának 2 százalékos csökkenéséhez februárban a januárihoz képest. A nyerstej ára 14 százalékkal volt alacsonyabb az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A nyerstej felvásárlása a 2015. februárit 9 százalékkal haladta meg, míg a 2016. januáritól 1 százalékkal maradt el.

Az Európai Bizottság adatai szerint 2015-ben Magyarországon 3,6 százalékkal nőtt a nyerstej felvásárlása az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A közösségben Írországban (+13,3 százalék), Luxemburgban (+8,8 százalék), Belgiumban (+7,2 százalék), Hollandiában (+6,8 százalék), Szlovéniában (+4,1 százalék) és Csehországban (+3,6 százalék) figyelhető meg a hazainál erőteljesebb felvásárlásbővülés.

Magyarországon a nyerstej kiviteli ára 66,28 forint/kilogramm volt 2015 februárjában, egy hónap alatt 10 százalékkal, egy év alatt 11 százalékkal esett, és 13 százalékkal maradt el a belpiaci ártól. Az AKI PÁIR adatai szerint a nyerstej kiszállítása 19 százalékkal csökkent februárban az előző év azonos hónapjához viszonyítva, ezen belül a termelők és a kereskedők 12 százalékkal, a feldolgozók 28 százalékkal kevesebb nyerstejet exportáltak. A termelők és a kereskedők nyerstejkivitele 53 százalékkal haladta meg a feldolgozókét a vizsgált hónapban.

Az AKI PÁIR adatai szerint a hazai előállítású tehéntúró belföldi értékesítési ára 15 százalékkal, a tejfölé 12 százalékkal, a 2,8 százalék zsírtartalmú dobozos friss tejé 10 százalékkal, a trappista sajté 6 százalékkal csökkent 2016 februárjában az előző év azonos hónapjához képest. A KSH adatai szerint a 2,8 százalék zsírtartalmú friss tej fogyasztói ára 9 százalékkal, a trappista tömbsajté 8 százalékkal volt alacsonyabb ugyanebben az összehasonlításban.

A KSH adatai szerint Magyarország szarvasmarha-állománya 2, ezen belül a teheneké 3, az előhasi üszőké 11 százalékkal volt nagyobb 2015. december elsején az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A tehénállomány 46 százalékát az Alföldön, 37 százalékát a Dunántúlon, 9 százalékát Észak-Magyarországon, 7 százalékát Közép-Magyarországon tartották.

A tehenek 57 százalékát a tejhasznú (209 ezer egyed), 32 százalékát a húshasznú (117 ezer egyed), 11 százalékát a kettős hasznosítású (42 ezer egyed) fajták adták. A húshasznú tehenek száma egy év alatt 13 százalékkal nőtt, a tejhasznúaké stagnált, míg a kettős hasznosításúaké 7 százalékkal csökkent. A tejhasznú tehénállomány 84 százalékát a gazdasági szervezetek (175 ezer egyed), 16 százalékát az egyéni gazdaságok (33 ezer egyed) tartották. A gazdasági szervezetek tejhasznú tehénállománya egy év alatt nem változott, míg az egyéni gazdaságoké 8 százalékkal csökkent.

A tehéntartó gazdaságok száma 12 145, ezen belül a gazdasági szervezeteké 984, az egyéni gazdaságoké pedig 11 161 volt 2015. december elsején. A tehenet tartó gazdaságok száma 2 százalékkal, a gazdasági szervezeteké 6 százalékkal nőtt, míg az egyéni gazdaságoké 3 százalékkal csökkent egy év alatt. Az egy tartóra jutó tehénszám átlagosan 30, a gazdasági szervezeteknél 236, az egyéni gazdaságokban 12 volt. Az egy gazdálkodóra jutó tehenek állománya 5 százalékkal, az egyéni gazdaságoké 7 százalékkal nőtt, míg a gazdasági szervezeteké 5 százalékkal csökkent a megfigyelt időszakban.

A KSH adatai szerint Magyarországon a tej és tejtermékek kivitelének árbevétele ötévnyi növekedést követően először mérséklődött (–6 százalék), az import pedig kétvényi emelkedés után 4 százalékkal csökkent 2015-ben az előző évihez viszonyítva. A behozatal értéke 18 százalékkal volt magasabb a kivitel árbevételénél. A külkereskedelmi egyenleg továbbra is negatív maradt és 6 százalékkal romlott 2015-ben az előző évihez képest.

A nyerstej kivitele 32-szerese volt a behozatalnak. A nyerstej exportjának 82 százalékát a teljes, 13 százalékát a fölözött, 5 százalékát a félzsíros tej tette ki. A félzsíros nyerstej külpiaci értékesítése 23 százalékkal, a teljesé 1 százalékkal csökkent, míg a fölözötté 62 százalékkal nőtt. A teljes nyerstej 23-23 százaléka Olaszországba és Horvátországba, 21 százaléka Romániába, 10 százaléka Szlovákiába került. A fölözött nyerstej felét Olaszországba, 14 százalékát Hollandiába, 13 százalékát Horvátországba szállítottuk.

A sajt és túró behozatala 2015-ben több mint a kétszerese volt a kivitelnek. A sajt és túró importja és exportja egyaránt 14 százalékkal emelkedett a vizsgált időszakban. Az import fele Németországból, 18 százaléka Lengyelországból származott. Az export főleg Olaszországba, Libanonba, Romániába és Szaúd-Arábiába irányult.

A dobozos tej behozatala csaknem a háromszorosa volt a kivitelnek. Az import 10 százalékkal, az export 42 százalékkal nőtt 2015-ben az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Az export a jelentős növekedés ellenére továbbra is elmaradt a 2009–2013 közötti évek átlagától, mivel 2014-ben jelentős visszaesés volt. A dobozos tej beszállításának 90 százalékát a félzsíros, 8 százalékát a teljes tej, 2 százalékát a fölözött tej tette ki. A fölözött dobozos tej importja 48 százalékkal csökkent, míg a teljesé 6 százalékkal, a félzsírosé 12 százalékkal emelkedett egy év alatt.

A félzsíros tej kétharmada Szlovákiából, 31 százaléka Csehországból származott. A dobozos tej exportjának 51 százalékát a félzsíros, 34 százalékát a teljes, 15 százalékát a fölözött tej adta. A fölözött dobozos tej kivitele több mint a háromszorosára, a teljesé 47 százalékkal, a félzsírosé 19 százalékkal emelkedett a vizsgált időszakban. A félzsíros tej 92 százalékát Romániába, a teljes tej háromnegyedét Romániába, 22 százalékát Szlovákiába szállítottuk.

A savanyított tejtermékek behozatala tizenhatszorosa volt a kivitelnek. A beszállítás 22 százalékkal nőtt, míg a kivitel 36 százalékkal csökkent egy év alatt. Az import 37 százaléka Németországból, 27 százaléka Lengyelországból, 12 százaléka Romániából, 9 százaléka Ausztriából, 7 százaléka Csehországból származott.

A vaj és vajkrém behozatala a tíz és félszerese volt a kivitelnek. Az import 9 százalékkal nőtt, míg az export 36 százalékkal csökkent a vizsgált időszakban. Az import 36 százaléka Németországból, 15 százaléka Lengyelországból, 11-11 százaléka Hollandiából és Szlovákiából érkezett.

A sajtgyártás melléktermékeként keletkező tejsavó kivitele több mint a négyszerese volt a behozatalnak. Az import 6 százalékkal, az export 10 százalékkal nőtt 2015-ben az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Az export negyede Romániába, 21 százaléka Bosznia-Hercegovinába, 18 százaléka Koszovóba, 13 százaléka Németországba irányult.

Teljes tanulmány

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kulcsszavak

1% (2) 2005 (20) 2006 (21) 2007 (62) 2008 (104) 2009 (71) 2010 (7) 2011 (161) 2012 (1002) 2013 (403) 2014 (309) 2015 (306) 2016 (261) 2017 (142) 2018 (35) adalékanyag (3) áfa (3) áfonya (3) agrárium (196) Agrármonitor (6) akciós újság (16) AKI (811) Aldi (9) alkohol (10) állat (50) állateledel (4) alma (60) Amazon (3) Amerika (75) AMI (41) ár (41) árak (24) árbevétel (28) Argentina (3) árpa (15) ásványvíz (15) AT REL (32) Auchan (2) Ausztrália (4) Ausztria (135) bab (32) bárány (41) baromfi (135) bébiétel (1) befőzőszer (1) BellResearch (1) bimbóskel (1) bio (37) birsalma (4) BMI (1) bodza (3) bogyósok (4) Bonduelle (1) bor (129) borjú (18) borsó (18) Borsodi (1) brokkoli (10) BSI (59) Bulgária (1) Bunge (3) burgonya (60) búza (100) büfé (1) CBA (1) cékla (26) cereália (1) Chile (2) cikória (1) címke (8) Ciprus (1) Coca-Cola (1) convenience (1) Coop (1) cukkini (3) cukor (41) cukorka (3) cukorrépa (7) Csehország (5) cseresznye (26) csirke (80) csokoládé (8) csomagolás (10) Dánia (1) Danone (1) decilisek (1) Dél-Afrika (4) Destatis (6) dezodor (1) diétás (1) digitális (3) dió (38) direkt marketing (1) diszkont (1) divat (1) dohányzás (1) Dreher (1) Drogerie Markt (1) e-szám (1) EAFRD (9) édesítőszer (2) édesség (14) Édességgyártók Szövetsége (3) éel (1) EFKO (1) ÉFOSZ (1) egres (8) eladáshely (1) élelmiszer (285) élelmiszer-biztonság (16) élelmiszeripar (17) Élelmiszerklub Alapítvány (60) előadás (1) előírás (16) energiaital (5) eper (28) Erasmus+ (28) értékesítés (2) ételízesítő (2) Étkezési szokások (1) étolaj (5) EU (15) EUFIC (14) Európai Unió (215) fagylalt (4) Fanta Trendriport (3) Fehér Könyv (1) fehérrépa (1) feldolgozás (1) felmérés (2) felvásárlási ár (741) Female Farmers (19) fenntartható fejlődés (2) fenntarthatóság (4) férfiak (1) fesztiválok (1) fiatalok (44) foglalkozás (1) fogyasztás (52) fogyasztói ár (36) fogyókúra (2) fokhagyma (42) Franciaország (11) Fresfel (1) Frischeparadies (1) friss (11) friss húskészítmények (5) Frutura (1) funkcionális élelmiszer (2) fűszerek (5) fűszerpaprika (5) gabona (60) galamb (5) gasztronómia (5) gesztenye (13) gesztenyekrém (1) GKI (2) gomba (30) Google (1) görögdinnye (23) Görögország (2) grafikon (1) Greenpeace (1) Gutes vom Bauernhof (1) GVH (3) gyártók (3) gyerekek (5) gyorsfagyasztott (3) gyümölcs (78) gyümölcslé (12) HACCP (1) hal (7) háztartási vegyiáru (1) háztartások (8) Heineken (1) helyi (1) Heumilch (1) hipermarket (2) Hofer (4) Hogyan készítsük (1) Hollandia (3) honlap (1) Horvátország (2) hungarikum (1) Hungary-Meat (2) Hungrana (3) hús (13) húskészítmények (5) húsvét (6) IAASTD (1) ICG (1) idősek (1) import (2) innivaló (2) interjú (1) Internet (10) Interspar (3) intervenció (1) Ipsos (1) irányelv (13) iskola (1) ital (2) jeges tea (1) jégkrém (11) joghurt (5) jövedelem (3) juh (47) K+F Konzervkutató (1) kacsa (61) kajszibarack (19) kakaó (1) kakas (21) kampány (1) káposzta (49) karácsony (5) karalábé (34) karfiol (43) Kärnten (2) kávé (7) kecske (18) kefír (1) keksz (5) kelbimbó (13) kelkáposzta (20) keményítő (1) kenyér (11) képzés (13) kereskedelem (70) kereskedelmi márka (10) kereskedő (1) kereső szavak (1) kertészet (11) készétel (1) ketchup (1) kézműves (6) kiadások (4) Kidcomm (1) kínai kel (13) kiskereskedelmi cenzus (2) Kiskereskedelmi Index (47) kistermelő (160) kommunikáció (2) konzerv (1) Kopint-Tárki (7) kozmetikum (1) köles (2) környezetbarát (3) körte (46) közétkezés (1) közterület (1) KSH (1368) kukorica (106) KutatóCentrum (1) külkereskedelem (22) Label Rouge (1) láncok (13) Ländle (2) lángos (1) Lekkerland (1) lekvár (4) lencse (15) Lengyelország (4) leves (1) LGV (1) liba (61) Lidl (7) liszt (4) (1) logisztika (1) Macedónia (1) magyar (20) mák (21) malac (8) málna (15) malomipari termék (2) Málta (1) mandula (15) margarin (5) marhahús (77) márka (70) márkahűség (2) marketing (78) Mars (2) Masmi (1) MÁSZ (1) MÉ Magyar Élelmiszerkönyv (38) MÉBiH (14) média (2) MÉDOSZ (1) meggy (26) méh (5) Merkur (3) Metro (1) méz (48) mezőgazdaság (9) mikulás (1) mobil telefon (1) Mogyi (1) mogyoró (13) Müller (1) müzliszelet (1) Nagy-Britannia (6) Nagybani Piac (5) nápolyi (1) napraforgó (18) naspolya (1) nektarin (6) Németország (84) nemzetközi (5) Nestlé (2) Nielsen (61) nők (25) nrc (2) nyomonkövethetőség (3) nyugdíjasok (2) nyúl (29) OÉTI (3) október (4) olaj (3) olajos növény (4) Olaszország (7) online (3) Oroszország (12) öko (17) ökológia (1) ökotermékek (3) Örményország (1) őstermelő (4) őszibarack (26) padlizsán (12) palacsinta (1) paleo (1) pálinka (1) pályázat (33) Pápai Hús (1) paprika (51) paradicsom (57) paraj (1) parasztgazdaság (29) pazarlás (3) pékség (1) péksütemény (10) pénzügy (12) Penny Market (4) petrezselyem (25) pezsgő (4) piac (9) piackutatás (5) Pick (3) piskóta (2) Piszkei Öko (1) plakát (2) Planet Retail (1) póréhagyma (16) Portugália (3) POS (1) PR (1) praliné (1) PricewaterhouseCoopers (2) Progresszív magazin (12) pulyka (64) puszdeli (1) PWC (8) rágcsálnivaló (1) Reál (1) reggeli csemegék (2) regionális (11) reklám (4) rendezvény (8) repce (4) Research International Hoffmann (1) retek (26) Rewe (3) ribizli (7) Riceland (1) ringló (3) rizs (5) Románia (10) Rondo (1) rozs (12) rövid ellátási lánc (33) sajt (26) saláta (28) sárgabarack (20) sárgaborsó (10) sárgadinnye (18) sárgarépa (45) sertés (89) sertéshús (71) SGS (11) ShopperTrends (3) Sikertermék (1) Slow Food (2) Small Food Business (47) (2) sóska (20) sör (20) Spanyolország (9) Spar (5) spárga (23) spárgatök (16) spenót (27) Steiermark (4) Stilton (1) Sutterlüty (1) sűrített tej (1) sütőipari termék (2) sütőtök (1) Svájc (2) Svédország (1) szabadalom (1) szabadidő (1) szaloncukor (1) szamóca (18) száraz tészta (2) szarvasmarha (53) szeder (5) szénatej (2) Szerbia (2) Szilasfood (2) szilva (21) Szinapszis (1) színezék (1) Szlovákia (16) Szlovénia (1) szója (13) Szonda Ipsos (14) szőlő (20) találkozó (18) tanulmány (15) tápérték (1) táplálkozás (18) Tárki (1) tartósított élelmiszer (1) tea (3) technológia (1) tej (142) tejföl (3) tejpor (5) tejtermék (26) termelői piaci ár (294) Tesco (3) testápoló (1) testsúly (1) tészta (2) Tirol (8) tisztítószer (1) TNS (12) tojás (102) Tolnatej (1) torma (20) tökmagolaj (1) tönkölybúza (6) Törökország (5) tréning (7) túró (2) tyúk (56) uborka (43) Ukrajna (3) Unilever (2) üdítőital (8) üzletek (14) üzletválasztás (5) vaj (7) vállalkozás (81) válság (7) vásárlás (51) Vásárlóerő Index (1) védjegy (6) vega (1) vegán (2) vendéglátás (2) VHT (1) videó (34) világ (499) Visegrádi (1) víz (2) vonalkód (1) Voralberg (7) vörös káposzta (19) vöröshagyma (59) WHO (1) Wien (5) zab (3) zeller (34) zene (1) Zimbo (1) zöldbab (14) zöldborsó (20) zöldhagyma (19) zöldség (85) Zöldségek Zöldfüzete (19) zsír (4) zsiradék (1)

Tudástár Archívum